Цени и срокове

Fri, 05/03/2013 - 19:56 -- scrypta

Условия за формиране на цени на писмен, устен и консекутивен превод от и на всички езици.


Цената на превода зависи от няколко фактора:

Специфика на текста

Обикновен превод;
Специализиран превод;

Време за изпълнение

Обикновена поръчка;
Бърза поръчка;
Експресна поръчка;

* Винаги в интерес на клиента!


Език

І- ва група езици английски, френски, немски, руски
ІІ- ра група езици: испански, италиански
III-та група езици турски, гръцки, румънски, сръбски, хърватски, чешки, полски, словенски, украински, португалски, македонски
ІV- та група езици холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски, унгарски, словашки
V- та група езици китайски, японски, арменски, иврит

Количеството на текста

Количеството страници се изчислява на база преводен текст, а не на оригиналния документ. Една преводна страница е равна на 1800 знака с интервали (по БДС).
За да изчислите броя на преводните страници, вижте броя на знаците от меню Tools/Word count/Characters (with spaces) на програма Word, разделете на 1800 и ще получите реалния брой преводни страници на вашия текст.


   Условия за формиране на цени за устен превод

При изповядване пред нотариус или придружаване

Цените на устните преводи се формират на база час, като всеки започнат астрономически час се заплаща като цял, и на база на критериите за оценка на превеждания материал, като език и терминологична натовареност.

При повече документи и по преценка на преводача за степента на сложност на превода, цената се формира на подпис.

При експресно повикване на преводач за устен превод се заплащат допълнително 20 % от цената за превод, както и такса повикване.

При консекутивен и симултанен превод

Заплащането при консекутивен и симултанен превод се определя на ден, като при продължителност на ангажимента над 8 часа всеки допълнителен час се заплаща по отделна тарифа. Часовете в почивни дни се заплащат с надбавка в размер на 50 % от цената по ценова листа.

За симултанни и консекутивни преводи се изисква предварителна програма на мероприятието.
Заявка за преводачи трябва да се направи най-рано един ден преди събитието.
При повикване на преводач за устен конферентен превод в деня на събитиетo, цената се изчислява +50 % върху основната по ценова листа за съответния вид превод.

Възложителят предоставя всички необходими налични материали, свързани с тематиката на превода.

Симултанният устен превод се извършва задължително от екип от 2-ма преводачи, а при продължаващи повече от 4 часа и особено тежки ангажименти — и от 4-ма преводачи по преценка на възложителя и изпълнителя.

Консекутивният превод се извършва от 1 преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава 3 часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от 2-ма преводачи.

Undefined
Tags: 

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение