Курс по немски език

Mon, 06/10/2013 - 17:22 -- scrypta

 

Учебната система „Tangram aktuell” е предназначена за възрастни и младежи над 16 години. Тя покрива нивата А1, А2 и В1 , съответстващи на Европейската езикова рамка и подготвя за съответните изпити. Учащите по „Tangram aktuell” бързо успяват да приложат Немския език активно и творчески. Учебната система включва 6 учебника, като работната тетрадка и CD с упражнения към нея са интегрирани в учебника. Всеки учебник съдържа материал за около 50 учебни часа и е изпълнен с автентични текстове за слушане и четене, както и с разнообразни упражнения ,които са ориентирани към езика от ежедневието. Граматичните правила са представени на принципа „ Открий сам“ , а фонетиката и произношението се тренират чрез множество упражнения и песни. Работната тетрадка съдържа широк спектър от задачи за структуриране на изречения , затвърждаване на лексиката и за самостоятелна работа вкъщи.

 

Undefined

Последни новини

06 Oct, 2020 - 3:39 PM

Турски и гръцки език в Scrypta Plovdiv
Бизнес език
Тематични разговорни упражнения

16 Sep, 2020 - 10:17 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv