Международни езикови сертификати по Английски език

Fri, 05/03/2013 - 20:02 -- scrypta

Международен Кеймбридж сертификати по бизнес английски

 keimbr1  keimbr2 keimbr3 keimbr4

keimbr5

BEC (Business English Certificate) се състои от три нива:

BEC Preliminary съответства на ниво В1 от Общоевропейската езикова рамка и на нивото на РЕТ. Системата е предназначена за овладелите езика на ниско до средно ниво, които се подготвят за кариерен ръст в бизнеса. Изпитът включва четене, писане и разговор. Може да се държи в компютърен или на хартиен вариант.

 BEC Vantage съответства на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка и на нивото на FCE. Системата е насочена към овледелите езика на средно ниво. Изпитът включва четене, писане, слушане и разговор. Може да се държи в компютърен или на хартиен вариант.

BEC Higher отговаря на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка и на нивото на САЕ. Говорещите бизнес английски на високо ниво са най-подходящите кандидати за сертификата. Изпитът включва четене, писане, слушане и разговор. Може да се държи в компютърен или хартиен вариант.

Международни езикови сертификати по Английски език

Scrypta Levels Common European Framework Level Cambridge ESOL Examinations IELTS
Advanced C2 CPE IELTS Band 8
Upper-Intermediate C1 CAE IELTS Band 7
Intermediate B2 FCE IELTS Band 6
Pre-Intermediate B1 KET/ Flyers/PET IELTS Band 3,5-4,5
Elementary A2 Movers IELTS Band 3
Beginner A1 Starters IELTS Band 2

 

Базов тест - Key English Test (KET)

Подготовката за ниво KET предоставя умения за писане и говорене при ежедневното общуване на начално ниво. KET дава възможност на кандидатите да усвоят езика до степен, необходима за пътуване, комуникация и кореспонденция на английски език. KET се състои от три модула: четене и писане, слушане, говорене. KET съответства на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи на хартиен и  компютърен вариант.

KET за училища (KET for Schools)

Новият сертификат "КЕТ за училища" е подходящ за деца от 11 до 14 години. "КЕТ за училища” показва дали ученикът може да се справя с писмен и говорим английски език на основно ниво, поради което, повишава значително мотивацията за учене и постигане на висок резултат. "KET за училища" е със същият формат и ниво като KET, но съдържанието на учебния план е съобразено с възрастта, интересите и опита на учениците. "KET за училища" съответства на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи на хартиен и компютърен вариант.

   Предварителен тест - Preliminary English Test (PET)

TEST1 TEST2

PET e подходящ за хора, чиито езикови умения са практически приложими при общуването в работна, социална и образователна среда. Сертификатът PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET се състои от три модула: четене и писане, слушане, говорене. PET съответства на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи както на хартиен , така и на компютърен вариант.

PET за училища (PET for Schools)

Новият сертификат "PЕТ за училища" показва дали ученикът може да се справя с писмен и говорим английски език на средно ниво. "PET за училища" има същият формат и ниво като PET, но диапазонът на темите съответства на интересите и опита на учениците на възраст от 11 до 14 години. "PET за училища" съответства на ниво B1 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи също и в компютърен вариант.

Първи сертификат - First Certificate in English (FCE)

SERT1 SERT2  

 

Ако Вие сте придобили ниво, позволяващо Ви да се справяте в ежедневни ситуации в работна, образователна или ежедневна среда, то тогава FCE е за вас. FCE се признава от много университети като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако искате да учите или да работите в чужбина или да сте в международния бизнес, FCE ще бъде важно предимство за вас. FCE се състои от пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се положи както на хартиен вариант, така и в компютърен вариант.

Сертификат за напреднали - Certificate in Advanced English (CAE)

 

SERT3

Това е изпит на високо ниво, оценяващ уменията Ви за умело и свободно общуване на английски език. Почти всички университети и работодатели в Обединеното кралство, САЩ  и целия свят изискват и признават CAE. CAE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се положи както на хартиен, така и в компютърен вариант.

 

Сертификат за владеене - Certificate of Proficiency in English (CPE) 

CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика, подобно на нивото на образован англоговорящ. CPE се признава от всички висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE се състои от пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка.

 

Международен Кеймбридж сертификат по юридически Английски език

sert1   sert2   sert3

Курсът по юридически английски включва необходимите познания в международното право, правото на Европейския Съюз и евро институциите, същевременно се обръща внимание на всички правни отрасли и профилираната терминология, свързана с тях. Обучението развива четирите основни умения – четене, слушане с разбиране, писане и разговор. След покриването на материала, курсистът придобива самоувереност и умения, позволяващи му да функционира пълноценно в международното юридическо общество. Желаещите да придобят международен сертификат по юридически английски, издаван от университета Кеймбридж, могат да положат сертификационен изпит, който в рамките на 4 астрономически часа тества уменията им за четене, писане, слушане и говорене.

 

 

Международен тест по английски език - IELTS (International English Language System)

IELTS1 IELTS2 IELTS3 IELTS4

Ако искате да учите, работите или емигрирате в Австралия, Нова Зеландия, Канада, Великобритания или друга англоезична страна трябва да положите IELTS  като доказателство за вашите езикови умения. Тестът е признат от множество образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света.

 

Форматът на изпита се състои от 4 части – слушане (30 минути), четене (1 час), писане (1 час), устна част (15 минути).

Модулите на теста IELTS се предлага в два формата - Academic и General Training.

При Academic Training частите четене и писане оценяват дали кандидатът е готов да учи в англоезична академична среда. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични степени се базира на резултатите от тези модули. При модула General Training частите четене и писане не са направени да тестват целият спектър от езикови знания, необходими за академични цели, а наблягат на основни умения в широк социален и образователен контекст. Модулът General Training е подходящ за кандидати, които заминават за англоезични страни да завършат гимназиалното си образование, да придобият професионален опит или да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Този модул е подходящ за цел емиграция в Австралия, Канада и Нова Зеландия.
(Моля проверете изискванията на съответната организация, преди да изберете за кой модул да се подготвяте.)

 

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEFL1  TOEFL2 TOEFL3

Изпитът TOEFL е сред най-известните изпити по английски в целия свят, провеждан повече от 20 милиона пъти от 1964 година насам. Изпитът TOEFL е провеждан в над 130 страни, което го прави и най-достъпния изпит в света. Повече от 7 500 колежа, университета и агенции в 80 страни са приели резултатите от TOEFL.  Ако желаете да учите в САЩ, Канада, Великобритания и други европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур, Япония и Корея и др., това е изпитът за вас.

Тестовете TOEFL и  TOEFL iBT проверяват четирите езикови умения - говорене, слушане, четене и писане, като се акцентира върху англоезичната комуникация.

Компонентите на изпита са:

Четене – 3-5 абзаца, 12-14 въпроса всеки, 60-100 минути.
Слушане - 4-6 лекции, 6 въпроса към всяка лекция; 2-3 разговора, 5 въпроса към всеки разговор, 60-90 минути.
Почивка 10 минути.
Говорене - 6 задачи: 2 независими и 4 комбинирани, 20 минути.
Писане - 1 комбинирана задача - 20 минути, 1 независима задача - 30 минути.

При подготовката на кандидатите за TOEFL, освен тестовете, заложени в учебния план, ние предлагаме 4 безплатни пробни теста, за да могат кандидатите да преценят своята готовност и да преодолеят притеснението от явяването на реален тест. Веднага след полагането на пробните тестове ние показваме резултатите на кандидатите и ги напътстваме за отстраняване на евентуални грешки.

Съобщаването на резултатите осигурява по-добра информация от всякога за индивидуалната подготовка, готовност за участие и успех в академично обучение в  англоговоряща среда. Съобщаването на точките включва:

  • точки, постигнати при всяко от четирите езикови умения - силни и слаби страни на представянето
  • общ брой точки

Точките от реалния изпит се съобщават по Интернет в рамките на 15 работни дни след явяването на теста. Явилите се на теста и институциите, получаващи резултатите, могат да проверят точките по Интернет безплатно. Копия на резултатите се изпращат по пощата веднага след като резултатите се пуснат по Интернет.

  100 УЧ.ЧАСА ГРУПОВА ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL iBT:

-изграждане на академични умения, лексикална и граматическа база

-теория и практика върху част ЧЕТЕНЕ, част СЛУШАНЕ, част ГОВОРЕНЕ и част ПИСАНЕ

-работа със софтуер за полагане на реални TOEFL iBT тестове

-10 пакета ЧЕТЕНЕ (всеки пакет е с продължителност 60-100 мин. и съдържа 3-5 абзаца с по 12-14 въпроса)

-10 пакета СЛУШАНЕ (всеки пакет е с продължителност 60-90 мин.и съдържа 2-3 разговора с по 5 въпроса, 4-6 лекции с по 6 въпроса)

-електронно обучение, структуриране и ИНДИВИДУАЛНА ПРОВЕРКА на 14 независими и на 28 интегрирани отговора на част ГОВОРЕНЕ

-електронно обучение, структуриране и ИНДИВИДУАЛНА ПРОВЕРКА на 20 есета (10 интегрирани и 10 независими есета)

-малки групи от 5 до 7 души

-Минимално изискване за включване в група:полагане на входящ тест на ниво Intermediate.

-Неуспелите да покрият входящия тест кандидати следва да вземат допълнителен индивидуален пакет часове. 

ЦЕНА за 100 уч.часа групова подготовка: 380 лв с включени учебни материали

Scrypta Levels
Undefined

Последни новини

13 Jun, 2019 - 11:16 AM

Ускорен курс по английски език ниво В1 - 60 уч.ч.
в дните понеделник, сряда и петък от 18:00 - 20:15 часа

13 Jun, 2019 - 11:10 AM

Езиков център "Скрипта" Ви предлага интензивен курс по ГРЪЦКИ ЕЗИК ниво А1 – 60 уч.ч. / 270лв. (*намалена цена от 320 лв.)

Абонирайте се

Бъдете информирани за последните промоции!

Manage my subscriptions

Subscribe to Zufolo newsletter feed