Преводи и легализация на образователни документи

Mon, 06/03/2013 - 10:36 -- scrypta

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юни 2013 г. Министерство на образованието, младежта и науката ще започне удостоверяване с „Апостил” на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерство на образованието, младежта и науката и неговите звена, предназначени за ползване в чужбина (съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, обнародван в Държавен вестник, бр. 30 от 26.03.2013 г.)
От 01 юни 2013 г. Министерството на външните работи, дирекция „Консулски отношения”, ще преустанови удостоверяването с „Апостил” (Аpostille) на посочените документи.

Undefined

Последни новини

02 Dec, 2020 - 12:26 PM

Scrypta Plovdiv предлага на Вашето внимание онлайн курсове в нашата платформа за дистанционно обучение www.e-scr

06 Oct, 2020 - 3:39 PM

Турски и гръцки език в Scrypta Plovdiv
Бизнес език
Тематични разговорни упражнения