Превод и легализация

Fri, 05/31/2013 - 11:15 -- scrypta

Лични документи за обучение, брак, работа в чужбина и друго:
удостоверения за раждане и брак, свидетелства за съдимост, удостоверения за семейно положение и др.
мотивационно писмо, автобиография, препоръка, трудова книжка и др.
диплома, академична справка, удостоверение за завършен клас, уверение и др.

Фирмени документи:
Съдебно решение, устав, договор, заявление, протокол и други документи, съпътстващи фирмената дейност,
Счетоводно-финансови документи;

Банкови документи:
банкова референция, извлечение от сметки и всяка друга документация, свързана с банковата дейност;

Специализирани текстове:
Технически – инструкции, упътвания, спецификации, патенти;
Медицински – епикризи, медицински доклади, медицинска литература;
Юридически – закони, разпоредби;

* Преводите ни са огледални и със специфично форматиране, според изискванията на всеки наш клиент.

Undefined

Последни новини

02 Dec, 2020 - 12:26 PM

Scrypta Plovdiv предлага на Вашето внимание онлайн курсове в нашата платформа за дистанционно обучение www.e-scr

06 Oct, 2020 - 3:39 PM

Турски и гръцки език в Scrypta Plovdiv
Бизнес език
Тематични разговорни упражнения