Чуждоезиково обучение

Wed, 06/26/2013 - 17:12 -- scrypta

Езиково училище „Скрипта” е специализиран център за разширено изучаване на английски, немски, френски, испански, италиански, руски, турски, японски и китайски език. Ние поставяме качеството на обучението на първо място, а това е гаранта за отделените време и средства от Вас. Ние разбираме, че в днешното забързано и натоварено ежедневие, времето е най-оскъдното нещо за всеки, а познанията по езиците, често се оказват сериозна бариера в службата, на работните срещи, при пътуване, а понякога дори в ежедневните занимания. Ето, защо ние в езиков център „Скрипта” предлагаме специални програми за начинаещи или по-напреднали възрастни, които да помогнат на всеки желаещ да подобри и усъвършенства познанията си по даден език. За да започнете курс по език е нужно да отделите времето, желанието, мотивацията и познанията са изцяло наша задача. Предстои стартирането на нова програма за изучаване на езици, която е целенасочена към възрастните, работещите и като цяло към всички, които искат да научат, подобрят или усъвършенстват говоримо, писмено и комуникативно езика си, но времето никога не им е достатъчно. Новите програми за обучение на възрастни са разработени по уникални формули и поддържат най-висок стандарт за качество на провеждане и възприемане на материала. Програмите са предвидени, както в индивидуални стилове, които се провеждат при методисти от „Скрипта”, работещи по утвърден уникален стил, за всеки курсист по отделно, така и за групови занимания, които се състоят от не големи групи, даващи възможност да се съчетават научените умения и познания с равноправни. Нов, интерактивен курс на възрастни за професионално развитие и усъвършенстване. Курса включва комплекс от съчетание на общ английски с бизнес термини, както и разширено изучаване на езика в определени ситуации като работна среда, социална среда и бизнес пътувания; Курс, който набляга на говоримия език, бариера, която често е голяма преграда, дори за знаещите език. Специализиран курс, който включва изучаване спецификата и терминологията на даден език, като сферата на туризма, бизнеса, медицината, човешките ресурси, маркетинга, рекламата и други. Това ниво дава възможност за застъпване на уменията до водене на разговори по телефона, бизнес срещи и презентации. Всеки курс се покрива от определен брой часове, а бързината и употребата на наученото мигновено може да навлезе и в реалния ви живот, благодарение на интензивността и индивидуалното внимание, което се обръща на всеки, дори в груповите занимания.

Undefined

Последни новини

16 Sep, 2020 - 10:17 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv

02 Sep, 2020 - 1:45 PM

Успешна да е новата учебна година за всички наши ученици, кандидат-студенти и студенти!