Чуждоезиково обучение

Wed, 06/26/2013 - 17:12 -- scrypta

Езиково училище „Скрипта” е специализиран център за разширено изучаване на английски, немски, френски, испански, италиански, руски, турски, японски и китайски език. Ние поставяме качеството на обучението на първо място, а това е гаранта за отделените време и средства от Вас. Ние разбираме, че в днешното забързано и натоварено ежедневие, времето е най-оскъдното нещо за всеки, а познанията по езиците, често се оказват сериозна бариера в службата, на работните срещи, при пътуване, а понякога дори в ежедневните занимания. Ето, защо ние в езиков център „Скрипта” предлагаме специални програми за начинаещи или по-напреднали възрастни, които да помогнат на всеки желаещ да подобри и усъвършенства познанията си по даден език. За да започнете курс по език е нужно да отделите времето, желанието, мотивацията и познанията са изцяло наша задача. Предстои стартирането на нова програма за изучаване на езици, която е целенасочена към възрастните, работещите и като цяло към всички, които искат да научат, подобрят или усъвършенстват говоримо, писмено и комуникативно езика си, но времето никога не им е достатъчно. Новите програми за обучение на възрастни са разработени по уникални формули и поддържат най-висок стандарт за качество на провеждане и възприемане на материала. Програмите са предвидени, както в индивидуални стилове, които се провеждат при методисти от „Скрипта”, работещи по утвърден уникален стил, за всеки курсист по отделно, така и за групови занимания, които се състоят от не големи групи, даващи възможност да се съчетават научените умения и познания с равноправни. Нов, интерактивен курс на възрастни за професионално развитие и усъвършенстване. Курса включва комплекс от съчетание на общ английски с бизнес термини, както и разширено изучаване на езика в определени ситуации като работна среда, социална среда и бизнес пътувания; Курс, който набляга на говоримия език, бариера, която често е голяма преграда, дори за знаещите език. Специализиран курс, който включва изучаване спецификата и терминологията на даден език, като сферата на туризма, бизнеса, медицината, човешките ресурси, маркетинга, рекламата и други. Това ниво дава възможност за застъпване на уменията до водене на разговори по телефона, бизнес срещи и презентации. Всеки курс се покрива от определен брой часове, а бързината и употребата на наученото мигновено може да навлезе и в реалния ви живот, благодарение на интензивността и индивидуалното внимание, което се обръща на всеки, дори в груповите занимания.

Undefined

Последни новини

14 Mar, 2019 - 10:03 AM

Езиков център "Скрипта" Ви предлага курс по немски език ниво А2.

07 Jan, 2019 - 10:58 AM

Погрижили сме се и за подготовката Ви по МАТЕМАТИКА
Изпитвате затруднения или имате нужда някои неща да ви бъдат допълнително обяснени?

Абонирайте се

Бъдете информирани за последните промоции!

Manage my subscriptions

Subscribe to Zufolo newsletter feed