всички езици - английски

Bulgarian

Scrypta - обучение и преводи на всички езици

Thu, 12/12/2013 - 14:56 -- scrypta

Индивидуално обучение.

• Обучението е съобразено с Вашето темпо на усвояване.

• Преподавателят набляга на личните Ви нужди и планове, свързани с обучението - то може да бъде съобразено с тематиката на Вашата професия, ориентирано с оглед на граматически и лексикални правила или чисто разговорно, да цели усвояването на фрази и специфика на езика за конкретен регион ако планирате пътуване в чужбина.

Undefined

Scrypta - обучение и преводи на всички езици

Fri, 12/06/2013 - 12:06 -- scrypta

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обучението е съобразено с Вашето темпо на усвояване.

• Преподавателят набляга на личните Ви нужди и планове, свързани с обучението

Undefined
Subscribe to RSS - всички езици - английски

Последни новини

16 Sep, 2020 - 10:17 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv

02 Sep, 2020 - 1:45 PM

Успешна да е новата учебна година за всички наши ученици, кандидат-студенти и студенти!