Цени

Undefined

УЧЕНИЦИ

Хорариум

Провеждане

Цена при предплащане

Цена на вноски

Седмичен график

 
 
Английски за ученици от 1 до 4 клас, група от 3 - 6 ученици

140 уч.ч.

15 IX - 31 V

525 лв.

9 вноски х 60 лв=540 лв.

2 пъти седмично х 2 уч.часа

ЗАНИМАЛНЯ за ученици от 1 до 4 клас
група от 4 - 10 ученици

целодневна или полудневна
/вс. работен ден/

01.06 - 15.09
220 лв. за месец
-

ежедневни занимания
понеделник до петък 9.00-13.00ч
ИЛИ 9.00-17.00ч.

Английски за ученици от 5 до 12 клас, група от 3 - 6 ученици

150 уч.ч.

15 IX - 31 VI

670 лв.

9 вноски х 76 лв=684 лв.

2 пъти седмично х 2 уч.часа

Интерактивен курс по английски или испански език, група от 3 - 6 ученици
120 уч. ч.
15 IX - 31 V
580 лв.
12 вноски х 50 лв. = 600 лв.
2 пъти седмично х 2 уч. часа

 
Немски за ученици; Испански за ученици
ниво А1, група от 2 - 5 ученици
 
 

150 уч.ч.

15 IX - 31 VI

600 лв.

8 вноски х 80 лв = 640 лв.

2 пъти седмично х 2 уч. часа

Курс по езикова култура за кандидат-студенти
80 уч.ч.
 
360 лв.
2 вноски х 185 лв. = 370 лв.

събота: 14.00 – 18.00 ч.
неделя: 9.30 – 13.30 ч.

 
ВЪЗРАСТНИ
Английски език

Хорариум

Провеждане

Цена при предплащане

Цена на вноски

Седмичен график

Английски език А1 ниво

70 уч.ч.

 

300 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език А2 ниво
 
Английски език A1+А2 ниво

70 уч.ч.
 
70 уч.ч.

 

300 лв.
 
300 лв

340 лв.
 
340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа
 
2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език В1 ниво

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език В2 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език С1 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език С2 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Разговорен курс по английски

32 уч. ч.

 

178 лв.

 

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски А2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски В1

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски В2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски С1

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски С2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език

 

 

 

 

 

Немски език А1 ниво

70 уч.ч.

 

300 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език А2 ниво

100 уч.ч.

 

330 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език В1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език В2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език С1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език С2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански / Италиански

 

 

 

 

 

Испански,
Италиански език А1+ A2
 
Испански език А1
 
Испански А2

120 уч.ч.
 
 
 
60уч.ч
 
60 уч.ч

 

370 лв.
 
 
 
190лв.
 
190лв.

390 лв.
 
 
 
-
 
-

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език В1 ниво

60 уч.ч.

 

250лв.

270лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език В2 ниво

70 уч.ч.

 

330 лв.

330 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език С1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език С2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

 
 
 
 
 
 

Френски език

 
 
 
 
 

Френски език, ниво А1/А2
120 уч.ч.
 
370 лв.
390 лв.

2 пъти седмично х 3 уч. часа

Френски език, ниво В1
Френски език, разговорен курс, В1

100 уч.ч.
50 уч.ч

 

330 лв.
250 лв

350 лв.
270 лв

2 пъти седмично х 3 уч. часа
 2 пъти седмично х 3 уч.часа

 
*Цените са в български левове.
*Продължителността на един учебен час е 45мин.
 
Индивидуални обучения по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, турски:
Пакетна цена:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.)– 240 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.)– 336 лв.
Редовна цена:
Цена на учебен час ( 45 мин.)- 15 лв.
Полуиндивидуален план: цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 10 лв. на човек
Разговорни уроци с естествени носители на езика:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.)– 300 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.)– 408 лв.
 
Редовна цена:
Цена на учебен час с естествен носител на езика /британец, американец/ ( 45 мин.)- 20лв.
Полуиндивидуален план: цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 15лв. на човек
СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ
TOEFL
IELTS
Cambridge - FCE, CAE, CPE
Поради спецификата на учебния материал и сложността на отделните компоненти, препоръчаната форма на обучение за гарантирана успеваемост е индивидуалната.
Пакетна цена:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 2 уч.ч.)– 240 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 3 уч.ч.)– 336 лв.
Редовна цена:
Цена на учебен час ( 45 мин.)- 15лв.
Цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 10 лв. на човек
Отстъпки:
20 лв. отстъпка от пълната цена за всеки пореден курс без прекъсване
10 лв. на човек за двама и повече души от едно семейство
10 лв. отстъпка за доведен приятел

 
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ с виртуален преподавател
Продължителност на курса: 2 месеца 
Брой уроци: 16 урока на ниво
Цена: 210 лв
 
ОНЛАЙН САМОУЧИТЕЛ:
Продължителност на курса: едногодишен достъп
Брой уроци: 16 урока на ниво
Цена: 30 лв.
Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия /за курсовете на място/ и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво. Сертификатът се издава БЕЗПЛАТНО. Курсистите от курсове, подготвящи се за външен изпит, не полагат финален тест и не им се издава сертификат.
ЕЦ Скрипта съхранява непоискани от курсисти сертификати за срок 1 година от датата на издаване на сертификата. Преиздаване на сертификат се таксува по 10 лв.
 
 

Последни новини

17 Apr, 2018 - 11:40 AM

Езиков център "Скрипта" сформира група за чуждоезиково обучение по немски език.

16 Apr, 2018 - 2:15 PM

Езиков център "Скрипта" Ви предлага обучение по испански език за следните нива:

Абонирайте се

Бъдете информирани за последните промоции!

Manage my subscriptions

Subscribe to Zufolo newsletter feed