Цени

Undefined

УЧЕНИЦИ

Хорариум

Провеждане

Цена при предплащане

Цена на вноски

Седмичен график

 
 
Английски за ученици от 1 до 4 клас, група от 3 - 6 ученици

140 уч.ч.

15 IX - 31 V

525 лв.

9 вноски х 60 лв=540 лв.

2 пъти седмично х 2 уч.часа

ЗАНИМАЛНЯ за ученици от 1 до 4 клас
група от 4 - 10 ученици

целодневна или полудневна
/вс. работен ден/

01.06 - 15.09
220 лв. за месец
-

ежедневни занимания
понеделник до петък 9.00-13.00ч
ИЛИ 9.00-17.00ч.

Английски за ученици от 5 до 12 клас, група от 3 - 6 ученици

150 уч.ч.

15 IX - 31 VI

670 лв.

9 вноски х 76 лв=684 лв.

2 пъти седмично х 2 уч.часа

Интерактивен курс по английски или испански език, група от 3 - 6 ученици
120 уч. ч.
15 IX - 31 V
580 лв.
12 вноски х 50 лв. = 600 лв.
2 пъти седмично х 2 уч. часа

 
Немски за ученици; Испански за ученици
ниво А1, група от 2 - 5 ученици
 
 

150 уч.ч.

15 IX - 31 VI

600 лв.

8 вноски х 80 лв = 640 лв.

2 пъти седмично х 2 уч. часа

Курс по езикова култура за кандидат-студенти
80 уч.ч.
 
360 лв.
2 вноски х 185 лв. = 370 лв.

събота: 14.00 – 18.00 ч.
неделя: 9.30 – 13.30 ч.

 
ВЪЗРАСТНИ
Английски език

Хорариум

Провеждане

Цена при предплащане

Цена на вноски

Седмичен график

Английски език А1 ниво

70 уч.ч.

 

300 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език А2 ниво
 
Английски език A1+А2 ниво

70 уч.ч.
 
70 уч.ч.

 

300 лв.
 
300 лв

340 лв.
 
340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа
 
2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език В1 ниво

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език В2 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език С1 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Английски език С2 ниво

100 уч.ч.

 

360 лв.

380 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Разговорен курс по английски

32 уч. ч.

 

178 лв.

 

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски А2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски В1

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски В2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски С1

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Бизнес английски С2

100 уч.ч.

 

320 лв.

340 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език

 

 

 

 

 

Немски език А1 ниво

70 уч.ч.

 

300 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език А2 ниво

100 уч.ч.

 

330 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език В1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език В2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език С1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Немски език С2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

360 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански / Италиански

 

 

 

 

 

Испански,
Италиански език А1+ A2
 
Испански език А1
 
Испански А2

120 уч.ч.
 
 
 
60уч.ч
 
60 уч.ч

 

370 лв.
 
 
 
190лв.
 
190лв.

390 лв.
 
 
 
-
 
-

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език В1 ниво

60 уч.ч.

 

250лв.

270лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език В2 ниво

70 уч.ч.

 

330 лв.

330 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език С1 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

Испански,
Италиански език С2 ниво

100 уч.ч.

 

350 лв.

350 лв.

2 пъти седмично х 3 уч.часа

 
 
 
 
 
 

Френски език

 
 
 
 
 

Френски език, ниво А1/А2
120 уч.ч.
 
370 лв.
390 лв.

2 пъти седмично х 3 уч. часа

Френски език, ниво В1
Френски език, разговорен курс, В1

100 уч.ч.
50 уч.ч

 

330 лв.
250 лв

350 лв.
270 лв

2 пъти седмично х 3 уч. часа
 2 пъти седмично х 3 уч.часа

 
*Цените са в български левове.
*Продължителността на един учебен час е 45мин.
 
Индивидуални обучения по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, турски:
Пакетна цена:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.)– 240 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.)– 336 лв.
Редовна цена:
Цена на учебен час ( 45 мин.)- 15 лв.
Полуиндивидуален план: цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 10 лв. на човек
Разговорни уроци с естествени носители на езика:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.)– 300 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.)– 408 лв.
 
Редовна цена:
Цена на учебен час с естествен носител на езика /британец, американец/ ( 45 мин.)- 20лв.
Полуиндивидуален план: цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 15лв. на човек
СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ
TOEFL
IELTS
Cambridge - FCE, CAE, CPE
Поради спецификата на учебния материал и сложността на отделните компоненти, препоръчаната форма на обучение за гарантирана успеваемост е индивидуалната.
Пакетна цена:
16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 2 уч.ч.)– 240 лв.
24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 3 уч.ч.)– 336 лв.
Редовна цена:
Цена на учебен час ( 45 мин.)- 15лв.
Цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се- 10 лв. на човек
Отстъпки:
20 лв. отстъпка от пълната цена за всеки пореден курс без прекъсване
10 лв. на човек за двама и повече души от едно семейство
10 лв. отстъпка за доведен приятел

 
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ с виртуален преподавател
Продължителност на курса: 2 месеца 
Брой уроци: 16 урока на ниво
Цена: 210 лв
 
ОНЛАЙН САМОУЧИТЕЛ:
Продължителност на курса: едногодишен достъп
Брой уроци: 16 урока на ниво
Цена: 30 лв.
Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия /за курсовете на място/ и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво. Сертификатът се издава БЕЗПЛАТНО. Курсистите от курсове, подготвящи се за външен изпит, не полагат финален тест и не им се издава сертификат.
ЕЦ Скрипта съхранява непоискани от курсисти сертификати за срок 1 година от датата на издаване на сертификата. Преиздаване на сертификат се таксува по 10 лв.
 
 

Последни новини

31 Oct, 2017 - 11:25 AM

Езикът е богатство.
Езикът е ключ към нови възможности.

24 Oct, 2017 - 4:07 PM

Курс: Английски език за ниво А1
Езиков Център "СКРИПТА", сформира група по Английски език, запишете се сега!

Абонирайте се

Бъдете информирани за последните промоции!

Manage my subscriptions

Subscribe to Zufolo newsletter feed