Цени

Undefined

Полуинтензивен курс по английски език:

Цена на курса: 570 лв. без включени учебни материали.

групи от 4-5 обучаващи се

посещение - два пъти в седмицата по 3 учебни часа

час на провеждане: Вечерен 18.00 ч. - 20.15 ч. или Съботно-неделен – провежда се в избрани от групата часове през уикенда.

Продължителност – 100 учебни часа, разпределени в рамките на 3-4 календарни месеца.

просторни учебни зали, климатизирани, с техническо оборудване

квалифицирани преподаватели, с опит в преподаването на езици

Учебникът се заплаща допълнително според подбрания брой помагала или издание

 

Полуинтензивен курс по френски език А1+А2 

Цена на курса: 570 лв. без включени учебни материали.

групи от 4-5 обучаващи се; при група от 3-ма души цената на курса е 700 лв.

посещение - два пъти в седмицата, по 3 учебни часа

час на провеждане: Вечерен 18.00 ч. - 20.15 ч. Съботно-неделен – провежда се в избрани от групата часове през уикенда.

Продължителност – 120 учебни часа, разпределени в рамките на 4 -4,5 календарни месеца.

просторни учебни зали, климатизирани, с техническо оборудване

квалифицирани преподаватели, с опит в преподаването на езици

Учебникът се заплаща допълнително според подбрания брой помагала или издание

Индивидуални обучения по английски, немски, френски, испански, ниво А1, А2

Пакетна цена:

16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.) – 304 лв.

24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.) – 456 лв.

Редовна цена на учебен час ( 45 мин. ) - 16 лв.

Полуиндивидуален план: цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се - 17,5 лв. на човек (35 лв на човек / урок)

Индивидуални обучения по английски В1-С1, немски В1-С1, френски В1-С1, испански В1-С1,

италиански, руски, гръцки, турски:

Пакетна цена:

16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.) – 320 лв.

24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.) – 480 лв.

Редовна цена на учебен час (45 мин.) - 25

Полуиндивидуален план: цена на учебен час (45 мин.) за 2-ма обучаващи се – 19 лв. на човек / уч. час (38 лв /човек на урок)

 

Разговорни уроци с естествени носители на езика:

16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 2 уч.ч.) – 352 лв.

24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти в седмицата по 3 уч.ч.) – 504 лв.

Редовна цена:

1 астрономически час с естествен носител на езика /британец, американец/  – 40 лв.

 

 

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

TOEFL, IELTS, Cambridge - FCE, CAE, CPE

 

Поради спецификата на учебния материал и сложността на отделните компоненти, препоръчаната форма на обучение за гарантирана успеваемост е индивидуалната.

 

Пакетна цена:

16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 2 уч.ч.) – 350 лв.

24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 3 уч.ч.) – 480 лв.

 

СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА - ФРЕНСКИ ЕЗИК

DELF / DALF - френски език за защита на ниво във Френски институт - София /Institut français de Sofia/

 

Поради спецификата на учебния материал и сложността на отделните компоненти, препоръчаната форма на обучение за гарантирана успеваемост е индивидуалната.

 

Пакетна цена:

16 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 2 уч.ч.) – 350 лв.

24 уч.ч., взети в рамките на един месец ( 2 пъти по 3 уч.ч.) – 480 лв.

 

 

Редовна цена:

Цена на учебен час ( 45 мин.) - 25 лв.

Цена на учебен час ( 45 мин.) за 2-ма обучаващи се - 20 лв. на човек 

Отстъпки:

20 лв. отстъпка от пълната цена за всеки пореден курс без прекъсване

10 лв. на човек за двама и повече души от едно семейство

10 лв. отстъпка за доведен приятел

Всеки курсист, завършил курса на обучение с присъствие не по-малко от 60% /за курсовете на място/ и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво. Цената на сертификата се заплаща отделно от цената за курса - 25 лв. Курсистите от курсове, подготвящи се за външен изпит, не полагат финален тест и не им се издава сертификат.

ЕЦ Скрипта съхранява непоискани от курсисти сертификати за срок 1 година от датата на издаване на сертификата. Преиздаване на сертификат се таксува по 15 лв.

*Цените са в български левове.

*Продължителността на един учебен час е 45мин.

*Моля, обърнете внимание, че часът с естествени носители на езика продължава минимум 60 минути, или 1 астрономически час!

ОНЛАЙН САМОУЧИТЕЛ - ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ

Брой уроци: 16-30 урока на ниво

Цена за ниво А1-А2: 310 лв.

Нива: В1-В2: 350 лв.

Нива: С1-С2: 420 лв.

 

Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия /за курсовете на място/ и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво.

 

ЕЦ Скрипта съхранява непоискани от курсисти сертификати за срок 1 година от датата на издаване на сертификата. Преиздаване на сертификат се таксува по 10 лв.

Български език за чужденци:
  • Избирате удобни за Вас време на уроците и честота на посещение. Посещенията могат да бъдат разпределени през деня, вечер след 18ч. или през събота и неделя.
  • Обучението е съобразено с Вашето темпо на усвояване.
  • Преподавателят набляга на личните Ви нужди и планове, свързани с обучението - то може да бъде съобразено с тематиката на Вашата професия, ориентирано с оглед на граматически и лексикални правила или чисто разговорно, да цели усвояването на фрази и специфика на българския език.
  • Езиковият център може да Ви предложи план на обучение, в който да приключите едно ниво във възможно най-подходящия за Вас период, ценящ времето Ви, но в същото време достатъчно ефективен.
  • Можете да променяте първоначалния график на обучението, като това е съобразено с ангажираността на преподавателя и програмата на езиковия център.

Цена на обучението:

Примерна програма: 16 учебни часа на месец, посещения 2 пъти в седмицата х 2 учебни часа - 384 лв. Учебни материали: 50лв.

Цена на учебен час: 30 лв. 

 

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение