Руски език

Undefined

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

 

Езиков център "Скрипта" предлага на Вашето внимание курсове по руски език - обучение в малки групи, в приятна обстановка, от квалифицирани преподаватели

Полуинтензивен курс по руски език:

  • групи от 4-5 обучаващи се
  • посещение - два пъти в седмицата, по 3 учебни часа
  • Продължителност - 100 учебни часа, разпределени в рамките на 3-4 календарни месеца.
  • Просторни учебни зали, климатизирани, с техническо оборудване
  • Квалифицирани преподаватели, с опит в преподаването на езици

Неизменна част от обучението ще бъде:

  • Овладяване на граматически времена.
  • Усвояване на лексика (думи и изрази, използвани в ежедневието) и прилагането й в текстoве и разговори.
  • Провеждане на разговори при ежедневни, битови и бизнес ситуации.
  • Практика на четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и разговор.
  • Периодична проверка на усвоените знания

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Езиков център "Скрипта" провежда индивидуални обучения по избрани от Вас език и ниво. Предимствата на индивидуалните уроци:

Избирате удобни за Вас време на уроците и честота на посещение. Посещенията могат да бъдат разпределени през деня, вечер след 18ч. или през събота и неделя.
Обучението е съобразено с Вашето темпо на усвояване.
Преподавателят набляга на личните Ви нужди и планове, свързани с обучението - то може да бъде съобразено с тематиката на Вашата професия, ориентирано с оглед на граматически и лексикални правила или чисто разговорно, да цели усвояването на фрази и специфика на езика за конкретен регион ако планирате пътуване в чужбина.
Езиковият център може да Ви предложи план на обучение, в който да приключите едно ниво във възможно най-подходящия за Вас период, ценящ времето Ви, но в същото време достатъчно ефективен.
Можете да променяте първоначалния график на обучението, като това е съобразено с ангажираността на преподавателя и програмата на езиковия център.

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ - ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ХОРА С ГОЛЯМА ЗАЕТОСТ

С все по-осезаемата нужда на фирми и компании от различен мащаб да разполагат с персонал, владеещ поне един чужд език, центърът се насочва и към предлагането на иновативни и високоефективни програми за корпоративни обучения по всички чужди езици (английски, френски, немски, испански, италиански, руски, гръцки, турски и японски).
Ние предлагаме уникалната възможност на своите клиенти сами да създават учебният график, изцяло спрямо техните възможности и заетост, а също и да участват в създаването на максимално адекватна учебна програма по зададена от тях оперативна бизнес терминология.

Курс, базиран на специално създадена система за бизнес английски, немски, френски, италиански, руски език. Модифициран както за начинаещи, така и за напреднали нива (от I-во до IV-то ниво). Курсът ще бъде изцяло насочен към бизнес лексиката, овладяване на основните граматически единици и водене на служебни разговори и бизнес кореспонденция. Продължителността на курса е 80-100 учебни часа(1 уч.ч.-45мин), разпределени в рамките на от 3 до 4 месеца, като броя на обучаващи се в група е до 5 човека. Часовете ще бъдат разпределени в съответствие с Вашия работен график и дневна натовареност, като седмично се предвиждат по 6 учебни часа.
За нашите клиенти ние:

Анализираме необходимостта, целите и мотивацията на служителите при организиране на подходящите курсове.
Изготвяме индивидуална учебна програма, съобразена със спецификата на фирмата, отделите и нивата на служителите, като формираме хомогенни групи / не повече от пет курсиста в група/.
Осигуряваме безплатни входни, текущи и финални тестове.
Организираме учебен график, съобразен с изискванията на курсистите като – старт, продължителност, интензивност.
Представяме пълен отчет за прогреса на всеки отделен курсист, упражненията за самостоятелна работа, присъствия, мотивация и др.

Дали Вашата компания ще бъде следващата? Дали езиковите и културни бариери ще застанат на пътя Ви към просперитета на Вашия бизнес?

 

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение