Писмен превод

Fri, 05/03/2013 - 19:52 -- scrypta
  • Лични документи за обучение, брак, работа в чужбина и друго:
    удостоверения за раждане и брак, свидетелства за съдимост, удостоверения за семейно положение и др.
    мотивационно писмо, автобиография, препоръка, трудова книжка и др.
    диплома, академична справка, удостоверение за завършен клас, уверение и др.
  • Фирмени документи:
    Съдебно решение, устав, договор, заявление, протокол и други документи, съпътстващи фирмената дейност,
    Счетоводно-финансови документи;
  • Банкови документи:
    банкова референция, извлечение от сметки и всяка друга документация, свързана с банковата дейност;
  • Специализирани текстове:
    Технически – инструкции, упътвания, спецификации, патенти;
    Медицински – епикризи, медицински доклади, медицинска литература;
    Юридически – закони, разпоредби;

    * Преводите ни са огледални и със специфично форматиране, според изискванията на всеки наш клиент.

  • Превод и редакция на уеб сайтове

Превод и обслужване на уеб сайтове. Директно публикуване на преведения и редактиран материал.

  • Редакция

Редактиране на вече преведени текстове.

Undefined

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение