Италиански език

Fri, 05/03/2013 - 19:50 -- scrypta

Италиански

Italiano Италиански език

 

Езиков център "Скрипта" предлага на Вашето внимание идивидуални обучения по италиански език - часове в приятна обстановка с квалифицирани преподаватели

Полуинтензивен курс по италиански език:

 • индивидуални занятия
 • посещение - два пъти в седмицата, по 2 учебни часа
 • час на провеждане: дневна и следработна форма (от 17.30 ч или по догорка с преподавателя)
 • просторни учебни зали, климатизирани, с техническо оборудване
 • преподаватели с опит в чуждоезиковото обучение

Неизменна част от обучението ще бъде:

 • Овладяване на граматически времена.
 • Усвояване на лексика (думи и изрази, използвани в ежедневието) и прилагането й в текствое и разговори.
 • Провеждане на  разговори при ежедневни, битови и бизнес ситуации.
 
 • Практика на четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и разговор.
 • Периодична проверка на усвоените знания
 • Като допълнение към учебния материал ще бъдат включени и материали, тясно обвързани с Вашата сфера на работа, специфика и изисквания.

 

 • 16 учебни часа / месечно 
 • Цена: 320 лв
 • учебни материали: 50 лв

Progetto Italiano Nuovo

 

italianski1

Livello elementare (A1-A2) е курс по италиански език за начинаещи. Познанията по езика, които курсистите придобиват след завършване на първо ниво, включват овладяване на разговорни фрази, описание на ежедневни дейности, възможност за преразказване на събития в минало време, изразяване на бъдещи намерения, предположения и очаквания за бъдещи събития. Системата на обучение за първо ниво е съсредоточена не само върху най-широко употребяваните в ежедневието думи, но и към придобиване на специфични познания за човешкото тяло, изразите за време - час и дата на италиански език, хранителни продукти, особености на италианската кухня и др.

 

 

 

 

italianski2
Езиковите познания, които биват придобити от курсистите във второто ниво на Progetto Italiano, позволяват водене на разговор за семейството, обогатяване на лексиката, дават възможност за по-подробно и аргументирано изразяване на лични предпочитания. Във второ ниво вече се водят по-продължителни диалози на различни теми - пазаруване, мода, телевизионни предавания, обучаващите се са способни да дават указания, напътствия, съвети и оценка.

 

 

 

italianski3

 

Трето ниво утвърждава и доразвива придобитите знания от предходните две нива. Обучаващите се придобиват знания, позволяващи им да търсят и изискват информация от различни области и сфери.Третото ниво от системата обхваща лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната, лексика необходима за оформяне на формални и неформални писма, популярни италиански поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла.

 

 

 

 

 

italianski4Четвъртото ниво от системата обхваща лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната, лексика необходима за оформяне на формални и неформални писма, популярни италиански поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла. Текстовете са съсредоточили вниманието си върху особеностите и проблемите на съвременното италианското образование, света на икономиката и пазара на труда в Италия, забележителности на италианските региони и градове, кратка история на Италия и участието й в събития от международен характер, италиански традиции в световния спорт – популярни имена и символи, италианската опера и постижения в областта на класическата музика.

 

 

Онлайн обучение

Undefined

Последни новини

24 Jun, 2024 - 10:01 AM

Летни оферти, които Ви очакват при нас. Интензивни обучения, съобразени със свободното Ви време.

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение