Немски език за ученици

Fri, 05/03/2013 - 19:47 -- scrypta

DEUTSCH  НЕМСКИ ЕЗИК

Немски

 • Учебните системи са съобразени с възрастовата група на учащите;
 • Учебните занятия се провеждат във време , съобразено със свободното на децата и учениците;
 • Обучението се извършва в малки групи , което дава възможност за индивидуален подход към всеки курсист ;
 • Стандартно приетите езикови нива са шест:

І. GRUNDSTUFE (за начинаещи) - придобиване на основни езикови знания.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА НА 6 ГОДИНИ.

Продължителност : eдна учебна година.
Система на обучение: TAMТАМ на немското издателство Max Huеber Verlag.
Седмична заетост: два пъти по два учебни часа.
Програмата е въвеждащо ниво при изучаването на немски език. TAMТАМ е предназначен за изучаване на немски език от децата по метод , близък до методите на обучение в родния им език.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ 7 ДО 11 ГОДИНИ.

Продължителност : три учебни години.
Система на обучение: TAMBURIN - І, 2, 3 на немското издателство Max Huеber Verlag.

 • TAMBURIN - І - първа учебна година за деца без предварителна езикова подготовка;
 • TAMBURIN - 2 - втора учебна година;
 • TAMBURIN - 3 - трета учебна година;

Седмична заетост: 2 пъти по 2учебни  часа.
Тази учебна система е с акцент върху основните граматични знания, развива активен речников запас, присъщ за възрастовата група, упражнява езиковите умения / говорене, слушане с разбиране, четене и придобиване на писмена грамотност. Крайната цел на системата е придобиване на знания, отговарящи на езиково ниво  Anfänger.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ 12 ДО 15 ГОДИНИ

Продължителност : 3 учебни години.
Система на обучение: PING PONG NEU - І, 2, 3 на немското издателство Max Huber Verlag.

 • PING PONG NEU - І - първа учебна година за ученици без предварителни езикови знания
 • PING PONG NEU - 2 - втора учебна година
 • PING PONG NEU - 3 - трета учебна година

Програмата PING PОNG NEU цели придобиване на знания, необходими за успешно полагане на международния сертификатен изпит на Grundstufe. Тази учебна система осигурява ефективно усвояване на ниво Anfanger. Тя има за цел да изгради основните граматични знания и речников запас, необходими за  възрастовата група от 12 до 15 години. Учебната система упражнява вече придобитите езикови умения - говорене, слушане с разбиране, четене и писмена грамотност.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧАЩИ НАД 15 ГОДИНИ

Продължителност : Две учебни години.
Система на обучение: DELFIN - І, 2 на немското издателство Max Huеber Verlag.
 • DELFIN - І - първа учебна година
 • DELFIN - 2 - втора учебна година

Цел на обучението:

Системата Delfin на Max Hueber Verlag поставя поредица от нови акценти за систематичен тренинг на основни езикови умения и представлява балансиран набор от различни езикови елементи, съгласно възможностите и потребностите на всеки от обучаемите. Тя цели придобиване на знания, необходими за успешното полагане на международния сертификатен изпит на Grundstufe. Тази учебна система осигурява ефективно усвояване на ниво Anfänger.

 

 

Обучение за възрастни

 

 

Учебната система „Tangram aktuell”  е предназначена за възрастни и младежи над 16 години.

Тя покрива нивата  А1, А2 и В1 , съответстващи на Европейската езикова рамка и подготвя за съответните изпити.

Учащите по „Tangram aktuell” бързо успяват да  приложат Немския език активно и творчески.

Учебната система включва 6 учебника, като работната тетрадка и CD с упражнения към нея  са интегрирани в учебника.  Всеки учебник съдържа материал за  около 50 учебни часа  и  е изпълнен с автентични текстове за слушане и четене, както и  с разнообразни упражнения ,които са ориентирани към езика от  ежедневието. Граматичните правила са представени на принципа „ Открий сам“ , а фонетиката и произношението се тренират чрез множество упражнения и песни.

Работната тетрадка  съдържа широк спектър от задачи за структуриране на изречения , затвърждаване на лексиката и за самостоятелна работа вкъщи.

 

Сертификатна подготовка

Подотовка за сертификатните изпити DSH, ZMP и DaFTest, необходими за обучение в немскоговорящи страни. Успешното полагане на тези изпити дава възможност  за обучение в университети и институти в Германия, Австрия и Швецария. 
Обучението се извършва по учебните системи PrufungskursDSHи AufneuenWegen. По преценка на преподавателите и специфичните езикови затруднения на курсистите се подбират допълнителни материали

Undefined

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение