Услуги и дейност

Fri, 05/03/2013 - 20:13 -- scrypta

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

ПИСМЕНИ и УСТНИ преводи от и на всички езици.

Стандартни и профилирани преводи от и на всички популярни и редки езици, изцяло съобразени с Вашите нужди в личната и професионалната сфера.


Писмен превод

 • лични документи за обучение, брак и работа в чужбина:
  удостоверения за раждане и брак, свидетелства за съдимост, удостоверения за семейно положение и др.
  мотивационно писмо, автобиография, препоръка, трудова книжка и др.
  диплома, академична справка, удостоверение за завършен клас, уверение и др.

 

 • фирмени документи:
  съдебно решение, устав, договор, заявление, протокол и други документи, съпътстващи фирмената дейност

 

 • банкови документи:
  банкова референция, извлечение от сметки и всяка друга документация, свързана с банковата дейност

 

 • специализирани текстове:
  технически – инструкции, упътвания, спецификации, патенти
  медицински – епикризи, медицински доклади, медицинска литература
  юридически – закони, разпоредби

  * Преводите ни са огледални и със специфично форматиране, според нуждите на всеки наш клиент.


Устен превод

 • Симултанен превод (конференции, симпозиуми, форуми)

 

 • Консекутивен превод

 

 • Придружаване при бизнес преговори, съдебни процедури, изповядване на сделки пред нотариус и др.

 

 • Преводачи – екскурзоводи

  * Работим с преводачи с висока квалификация, с опит в работата в преводачески кабини, запознати с официалните протоколи при устни преводи.


Услуги по Заверки и Легализация

На лични и фирмени документи във всички институции и посолства, снабдяване с APOSTILLE (АПОСТИЛ) от Консулски отдел на МВнР.

Превод и редакция на уеб сайтове

Превод и обслужване на уеб сайтове. Директно публикуване на преведения и редактиран материал.

Редакция

Редактиране на вече преведени текстове

Съпътващи Дейности:

Попълване на формуляри за визи, зелена карта

Неимигрантски и имигрантски визи за САЩ, Канада и Австралия

 • насрочване на час за интервю

 

 • попълване на необходимите формуляри

 

 • Информация и подготовка на всички съпътстващи документи

Снимки за документи

Попълване на заявления за документи

Застраховки

Няма да ви подведем, имате думата ни на всички езици!

Undefined

Последни новини

06 Oct, 2021 - 10:20 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv ‼
От 1 октомври започнаха новите ни индивидуални обучения

06 Oct, 2021 - 10:17 AM

Испански език при нас!
Заповядайте и изберете най-подходящото за Вас или Вашето дете индивидуално или полуиндивидуално обучение